Областна комисия по транспорт


Наименование Брой тегления
Областна комисия по транспорт - Заповед.pdf 8 Изтегли документ с име "Областна комисия по транспорт - Заповед.pdf"
Протокол неприсъствено процедура ОКД 2021.pdf 18 Изтегли документ с име "Протокол неприсъствено процедура ОКД 2021.pdf"
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ ЗА 2020г..pdf 26 Изтегли документ с име "ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ ЗА 2020г..pdf"
Заповед RD-112 ot 24.07.2017.pdf 19 Изтегли документ с име "Заповед RD-112 ot 24.07.2017.pdf"
Протокол 08.08.2019.pdf 14 Изтегли документ с име "Протокол 08.08.2019.pdf"
Протокол 09.01.2018.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол 09.01.2018.pdf"
Протокол 13.02.2019.pdf 20 Изтегли документ с име "Протокол 13.02.2019.pdf"
Заповед РД-21 от 24.02.2017.pdf 18 Изтегли документ с име "Заповед РД-21 от 24.02.2017.pdf"
Заповед РД-68 от 30.05.pdf 15 Изтегли документ с име "Заповед РД-68 от 30.05.pdf"
Протокол 23.07.2020г..pdf 15 Изтегли документ с име "Протокол 23.07.2020г..pdf"
Протокол 28.11.2018.pdf 23 Изтегли документ с име "Протокол 28.11.2018.pdf"
Протокол 22.06.2017.pdf 14 Изтегли документ с име "Протокол 22.06.2017.pdf"
Pravilnik KT ot 22.06.2017.pdf 8 Изтегли документ с име "Pravilnik KT ot 22.06.2017.pdf"
Заповед за Транспорт 2020г. актауразирана (2).pdf 15 Изтегли документ с име "Заповед за Транспорт 2020г. актауразирана (2).pdf"
 1. Областна комисия по транспорт - Текуща страница
 2. Областен съвет по условия на труд
 3. Областен съвет за противодействие на корупцията
 4. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 5. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 6. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 7. Областен съвет за развитие
 8. Областен съвет по сигурност
 9. Областна комисия \"Военни паметници\"
 10. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 11. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Епизоотична комисия
 14. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 15. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 16. Областен координационен център
 17. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 18. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 19. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 20. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене