Областен съвет за развитие


Наименование Брой тегления
Областния съвет за развитие - Заповед.pdf 6 Изтегли документ с име "Областния съвет за развитие - Заповед.pdf"
Правилник.pdf 19 Изтегли документ с име "Правилник.pdf"
Акт за създаване -12.12.2019.pdf 18 Изтегли документ с име "Акт за създаване -12.12.2019.pdf"
Протокол-03.11.2017.pdf 21 Изтегли документ с име "Протокол-03.11.2017.pdf"
Протокол-16.03.2018 - 1.pdf 17 Изтегли документ с име "Протокол-16.03.2018 - 1.pdf"
Протокол-16.03.2018 - 2.pdf 15 Изтегли документ с име "Протокол-16.03.2018 - 2.pdf"
Протокол-16.01.2020.pdf 18 Изтегли документ с име "Протокол-16.01.2020.pdf"
Протокол-18.12.2019г - 2.pdf 20 Изтегли документ с име "Протокол-18.12.2019г - 2.pdf"
Протокол-18.12.2019г - 1.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол-18.12.2019г - 1.pdf"
Протокол-27.03.2019.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол-27.03.2019.pdf"
Протокол-31.12.2020.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол-31.12.2020.pdf"
Заповед-18.07.2017.pdf 16 Изтегли документ с име "Заповед-18.07.2017.pdf"
 1. Областен съвет за развитие - Текуща страница
 2. Областен съвет по условия на труд
 3. Областна комисия по транспорт
 4. Областен съвет за противодействие на корупцията
 5. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 8. Областен съвет по сигурност
 9. Областна комисия \"Военни паметници\"
 10. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 11. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Епизоотична комисия
 14. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 15. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 16. Областен координационен център
 17. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 18. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 19. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 20. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене