Областен съвет за устойчиво енергийно развитие


Наименование Брой тегления
Zapoved OSUER RR-10.01.2019.pdf 16 Изтегли
Protokol OSUER ot 30.11.18.pdf 14 Изтегли
Zapoved OSUER RR-10.01.2019.pdf 10 Изтегли
Zapoved OSUER RR-18 ot 28.08.2017.pdf 14 Изтегли
Protokol Energina efektivnost.pdf 12 Изтегли
copy Годишен отчет на отоплявани и охлаждани сгради държавна собственост по чл. от ЗЕЕ (1).xlsx 12 Изтегли
COPY Годишен отчет за изпълнение на общинските програми по енергийна ефективност по чл.12 (3).xls 14 Изтегли
Copy of годишен отчен по ЗЕВИ 2019г. (14).xls 16 Изтегли
ЗАПОВЕД-ЕЕ-2020-2 (1).pdf 15 Изтегли
Pravilnik OSUER 2018.pdf 11 Изтегли
 1. Основна рубрика: Областни съвети и комисии
 2. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 3. Областен координационен център
 4. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 5. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 6. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 7. Областна комисия \"Военни паметници\"
 8. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 9. Областна комисия по транспорт
 10. Епизоотична комисия
 11. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 12. Областен експертен съвет по устройство на територията
 13. Областен съвет по земеделие и гори
 14. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 15. Областен съвет по сигурност
 16. Областен съвет за противодействие на корупцията
 17. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие - Текуща страница
 18. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 19. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 20. Областен съвет по условия на труд
 21. Областен съвет за развитие

Търсене